Välkommen att delta i en forskningsstudie om hur antioxidanter påverkar DNA skador och oxidativa stress.

Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholms universitet (SU) i samarbete med ett friskvårdsföretag och olika forskargrupper genomför en undersökning om hur antioxidanter påverkar DNA-skador och oxidativa stress hos människor. I vår kost finns en mängd olika ämnen som kan skada arvsmassan, men det finns också många ämnen som minskar mängden sådana skador, t.ex. antioxidanter. Antioxidanter finns i ätbara växter och är kända för att kunna skydda DNA från skador. För varje deltagare genomförs en hälsokontroll och kostundersökning samt analyseras DNA och protein skador samt oxidativa stress. Arbetshypotesen är att kosttillskott med antioxidanter kan i rökare minska mängden skador som mäts med analyserade markörerna.

Vi söker personer som röker minst 5 cigaretter per dag. Vi ger dig en tid för detaljerad projektinformation följt av ifyllning av en frågeformulär, blod- och urin provtagning, hälsokontroll och kostundersökning. Deltagandet i projektet är naturligtvis helt frivilligt och kan sägas upp av en deltagare när som helst utan några förklaringar. Den totala tiden för deltagandet kommer att vara runt 3 månader.

Studien innebär inga fördelar för frivilliga förutom resultat från hälsokontrollen och kostundersökning, men resultaten kan ge information om effekten av antioxidanter som kosttillskott. Projektet stöds ekonomiskt av EU inom FP7.

Är du intresserad? Kontakta vår serviceorganisation för mer detaljerad information:

Carina Jenssen, friskvårdskonsult (hälsoföretag FriskvårdsAkademien), 070-6231103, carinaj@friskvardsakademin.se
Natalia Kotova, PhD (GMT), 08-163107, Natalia.Kotova@ gmt.su.se
Dag Jenssen, Prof. (GMT), Dag.Jenssen@gmt.su.se