Medarbetare

 

Här finns några utmärkta länkar för dig som arbetar på GMT.

I högermenyn finner du länkar till internwebben, GMT webmail, universitetets centrala medarbetarwebbplats och till kemikaliehanterings systemet KLARA.

Säkerhetsdokument

Alla verksamma på GMT ska läsa och signera säkerhetsdokumenten