Goda exempel på omfattningen av allmänhetens oro på grund av möjlig exponering för strålning var Tokaimura-olyckan i Japan 1999, Alexander Litvinenkos förgiftning under 2006 och framför allt olyckan i Fukushima 2011. Dessa händelser har visat att en radiologisk eller nukleär incident kan inträffa överallt och utan förvarning. Vid en olycka där ett stort antal människor kan ha utsatts för strålning, är dosimetri ett viktigt verktyg som kan möjliggöra identifiering av de exponerade individer som bör få omedelbar medicinsk behandling.
Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att analysera en mängd olika biodosimetriska verktyg och anpassa dessa till olika olycksscenarier. Följande biodosimetriska verktyg kommer att implementeras, förbättras och / eller valideras: analys av dicentriska kromosomer, analys av mikrokärnor, γH2AX-analys, ”skin speckle assay” och proteinanalys av blodserum. Dessutom kommer EPR / OSL-dosimetri i mobiltelefonkomponenter att studeras. Dessa analyser valdes då de kompletterar varandra med avseende på känslighet, specificitet för strålning och de olika exponeringsscenarierna samt analyshastighet.
Projektet finansieras av säkerhetsprogrammet FP7. URL: http://www.multibiodose.eu.