Forskningssamarbeten

Centrum för strålskyddsforskning, CRPR

CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholm universitet och består av forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Bokmärk och dela Tipsa
Centre for radiation protektion research
Funcfood
Multibiodose