Forskningsområden

Forskningsområden

Forskare vid GMT arbetar främst med grundläggande frågeställningar rörande molekylära mekanismer i celler, mikrob-värdcellsinteraktioner och DNA. Ur grundforskningen kommer upptäckter som kan användas för att exempelvis bota cancer eller bekämpa multiresistenta bakterier. Att förebygga cancer-associerade DNA skador och bekämpa svåra infektioner är några av vår tids största utmaningar.

Vill du veta mer? Våra forskargrupper söker samarbetspartners, postdoktorer, doktorander samt examensarbetare. Läs mer om våra forskargrupper under Forskning och kontakta berörd forskargruppsledare.
 

Kontakt

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 20C plan 5

Centre for radiation protektion research