Förutom kirurgi är strålningsterapi och kemoterapi fortfarande de vanligaste och mest effektiva behandlingsmetoderna mot cancer, men tyvärr medför de komplikationer och biverkningar. Nya mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder mot cancer behövs för att förbättra överlevnaden mot denna dödliga sjukdom.
Cancerceller skiljer sig från normala celler genom att de har förlorat (muterat) flera gener. I vår forskargrupp har vi tidigare tagit fram en ny metod för att utnyttja dessa mutationer för att selektivt döda cancerceller. PARP-hämmare testas nu över hela världen och tar bort cancern i flertalet patienter utan att ge de biverkningar som kemoterapi.
Målet med Helledaylaboratoriet är att utveckla flera nya läkemedel mot cancer genom att utnyttja mutationer i cancerceller, särskilt gener involverade i reparation av DNA-skador. För att göra detta har vi ett team av forskare från olika discipliner som kan ta en upptäckt från tidig grundforskningsnivå hela vägen fram så att den kommer patienten till nytta. Vi har för närvarande laboratorier på Science for Life Laboratory, Laboratoriet för Kemisk Biologi KI och Stockholms universitet, där vi utför high-throughput screening, grundläggande molekylär/cellbiologi, biokemi, systembiologi och läkemedelskemi. För en mer omfattande beskrivning av våra olika projekt och en översikt av vår grupp, besök vår hemsida www.helleday.org.