Thomas Helleday

Thomas Helleday

Det övergripande målet i Thomas Helledays grupp är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja defekter i cancerceller för att skräddarsy specifika läkemedel mot alla typer av cancer, med minimala biverkningar. Vårt arbete omfattar både grundforskning och translationell forskning och vi har ett antal samarbeten mellan olika discipliner. Vår grundforskning går ut på att bygga en förståelse för verkningsmekanismer av ämnen som är skadliga för DNA, i synnerhet vid replikationsgafflar. Vi är också intresserade av replikationsskador och vill karakterisera mekanismerna för reparation av dessa. På translationella sidan arbetar vi med att identifiera syntetiskt dödliga interaktioner i DNA-reparationsnätverk för att hitta målproteiner för nya cancerbehandlingar. När vi har gjort detta vill vi identifiera kemiska hämmare mot dem som vi sedan kan gå vidare och testa i in vivo tumörmodeller och som slutligen kan användas för att behandla patienter i kliniken.

Cancer är den sjukdom som skördar flest dödsfall bland svenskar under 80 år.

Förståelsen om cancer och hur den utvecklas har blivit mycket mer komplett nu än den var bara för 10 år sedan. Trots denna explosion av ny information så har det inte lett till några större förändringar av hur vi behandlar cancer.

Kontakt

Thomas

Thomas Helleday, Professor
e-post: thomas.helleday@gmt.su.se
Telefon: 08-16 2914
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 413
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar