Siamak Haghdoost

Siamak Haghdoost

Genetiska och epigenetiska förändringar orsakade av låga doser av gamma- och uv-strålning.

Mekanismer bakom den cellulära responsen till låga doser och låga dosrater av gammastrålning

Den långsiktiga uppföljningen av epidemiologiska studier av de överlevande efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki har visat ökad förekomst av cancer och andra åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar.

Molekylära mekanismer som styr individuell känslighet för strålbehandling i cancerpatienter

Strålbehandling är en av de vanligaste terapeutiska metoderna för behandling av bröstcancer och cancer i huvud- och halsområdet.

Molekylärgenetiska och epigenetiska effekter av UV-ljus

Hudcancer (inklusive malignt melanom) är en av de vanligaste Cancerformerna hos män och kvinnor, med ca 6500 nya fall diagnostiserade varje år i Sverige.

Kontakt

Siamak

Siamak Haghdoost, Forskare
e-post: siamak.haghdoost@gmt.su.se
Telefon: 08-16 4064
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 519
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar