Leif Isaksson

Leif Isaksson

Gruppen leds av prof. Leif Isaksson med doktoranderna Jaroslav Belotserkovsky och Georgiina Isak. Isaksson leder även företaget PlasEx AB som skapats med syfte att utnyttja ett patent för antibiotikafri plasmidstabilisering samt bakomliggande kunskap om E. coli som produktionsorganism I storskalig odling.

Funktionen av translations initieringsfaktorn IF1 i E-coli

Funktionen av translations initieringsfaktorn IF1 i E-coli studeras genom att använda mutanter I faktorn och deras interationer med speciella kompenserande mutationer Ii ribosome RNA.

Kontakt

Leif

Leif Isaksson, Profressor
e-post: leif.isaksson@gmt.su.se
Telefon: 08-16 4197
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 529a
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar