Ingrid Faye

Ingrid Faye

Malaria är en dödlig sjukdom för vilken det ännu inte finns något botemedel. Utbredningen och antalet döda i malaria ökar för varje år, bl. a. på grund av den global uppvärmning. Varje år insjuknar 3-500 miljoner människor och 1-2 miljoner dör årligen i sjukdomen. I Afrika är dödligheten störst bland barn under 5 års ålder.

En paratransgen väg att kontrollera malaria

Malaria är en dödlig sjukdom för vilken det ännu inte finns något botemedel. Utbredningen och antalet döda i malaria ökar för varje år, bl. a. på grund av den global uppvärmning.

Likheter i myggans och människans immunförsvar mot malaria

Sekvensningen av malariaparasitens, myggans och människans totala genóm har möjliggjort ny forskning i kampen mot malaria. Det går nu att på allvar söka svar på frågor som hur malaria parasiten kan klara både myggans och människans immunförsvar under sin livscykel, vilken hittills visat sig omöjlig att bryta för gott.

Kontakt

Ingrid Faye

Ingrid Faye, Professor
e-post: ingrid.faye@gmt.su.se
Telefon: 08-16 1272, 08-16 4163
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 553
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar