Hong Sjölinder

Hong Sjölinder

Vi fokuserar oss på infektionssjukdomar orsakade av patogena bakterien Neisseria meningitidis. Vi studerar (1) vilka molekyler hos bakterien som är viktiga under sjukdomsförloppet för undvikande av immunförsvaret; (2) hur det endokrina systemet påverkar och kontrollerar livshotande infektioner.

Interaktioner mellan endokrina systemet och immunsystemet vid infektionssjukdomar

En stor del av befolkninen bär på Neisseria. meningitidis (meningokocker) i svalget utan att bli sjuka.

Kontakt

Hong Sjölinder, Docent

E-post: Hong.Sjolinder@gmt.su.se

Tel: 08-16 4060

 

Besöksadress

Svante Arrhenius väg 20C, E445

Institutionen för Genetik, Mikrobiologi och Toxikologi (GMT)

Stockholms Universitet

106 91 Stockholm

 

 

 

Gruppmedlemmar