Epitelcellerna i vår kropp är en skyddande barriär mot sjukdomsframkallande bakterier. Detta skyddande lager av celler förnyar sig genom celldelning, en mekanism vi kallar för cell cykeln. Ett genuint system kontrollerar och genomför cell delningen. Brister kontrollen kan det leda till okontrollerad cell delning (cancer) eller celldöd (apoptos). Det har visat sig att bakterier kan störa denna reglering. Genom att blockera cell cykeln kan invasiva bakterier använda denna fördelaktiga niche för sin överlevnad och spridning.

 
 

Bakteriers kolonisation påverkar cellens förmåga att dela sig