Infekterade epitelceller signalerar till vårt immunförsvar som via cytokinfrisläpp snabbt rekryterar bl.a. neutrofiler till den inflammerade vävnaden. Neutrofiler har en unik förmåga att fagocytera och oskadliggöra bakterier. Vi studerar levande humana neutrofiler isolerade från blod från blodgivare med live-cell mikroskopi och elektron mikroskopi. Vi har funnit att bakterierna kan binda till baksidan (uropod) av humana neutrofiler och därigenom gömma sig från den fagocyterade framsidan (pseudopod). Detta gör att bakterierna undkommer en säker död och får dessutom lift med neutrofilen till närliggande celler.

PMN Helena

SEM bild där bakterier binder med sina pili till en polariserad neutrofil. Foto: Niklas Söderholm 

 

 

Film som visor interaktionen mellan en migrerande neutrofil oct bakterier. Bakterierna undkommer fagocytos genom att binda till uropod (bakdelen) av neutrofilen. Bildserierna är tagna vid 0.2 Hz genom ett 63 x objectiv