Helena Aro

Helena Aro

Sjukdomsframkallande mikroorganismer utgör ett hot mot mänsklig hälsa. Det är av yttersta vikt att studera hur bakterier interagerar med humana celler. Endast med noggrann grundforskning kan vi, steg för steg, komma till en ökad förståelse hur människocellen påverkas av en bakterieinfektion. Denna forskning kommer att vara värdefull för utvecklandet av alternativa behandlingsmetoder mot allvarliga infektioner i framtiden.

Ingess Helena

Bakteriers påverkan på cell cykeln

Vår forskning fokuserar sig på hur sjukdomsframkallande bakterier manipulerar vår cell cykel.

Lactobaciller i människans tjänst

Våra epitelceller är inte ensamma i kroppen. På ytan av epitelcellerna bor miljarder bakterier som koloniserar våra celler, vår normalflora.

Bakteriers interaktion med neutrofiler

Bakterier binder till våra epitelceller via sina pili, långa tunna hårliknande utskott på bakteriens yta.

Kontakt

Helena Aro

Helena Aro, Docent
Helena.Aro@gmt.su.se
Rum E456

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20C,
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
tel: 08-16 41 89
mobil: 073 460 62 93
fax: 08 16 43 15

Gruppmedlemmar