Håkan Steiner

Håkan Steiner

Utan försvarsmekanismer skulle varje organism gå under på grund av överväxt av ofarliga mikrober eftersom dessa lever på all organisk materia. Ett snabbt medfött immunsystem kan stoppa dessa mikroorganismer. Insekter förlitar sig helt på ett sådant medfött svar eftersom de saknar antikroppar.
Immunsystemet måste först känna igen den invaderande mikroben som främmande för att slå på försvaret. Vi studerar interaktionen mellan mikroorganismens signaturmolekyler och de receptorer som känner igen dem. Hos insekter spelar peptidoglykanreceptorer, som vi upptäckt, en avgörande roll för att bakterier ska uppfattas som främmande.
Vi har också funnit att några av dessa “peptidoglycan recognition proteins” (PGRP) är enzymer som klyver peptidoglykan i bitar som inte längre stimulerar immunförsvaret. Proteiner från samma familj kan alltså både slå på och stänga av immunsystemet.

Karaktärisering av peptidoglykanet som avslöjar Gramnegativa bakterier för insekternas immunsystem

Peptidoglykan (PGN) är den enda substans som gör att insekter känner igen bakterier som främmande. Hos vissa bakterier sitter PGN dolt under ett yttre membran. Hur kan då dessa bakterier kännas igen? Vi har visat att det läcker ut tillräckligt med PGN för att slå på insektens immunsystem och vill nu visa mer i detalj hur dessa fragment ser ut och varifrån de kommer.

Kontakt

Håkan

Håkan Steiner, Professor
e-post: hakan.steiner@gmt.su.se
Telefon: 08-16 4161
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 421
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm