Elisabeth Haggård

Elisabeth Haggård

Fager är virus som infekterar bakterier. De utgör den största ”organismgruppen” i världen, uppskattningsvis finns det globalt ca 10000000000000000000000000000000 fager. Vi studerar två aspekter av en grupp temperata fager, de sk P2-lika fagerna; den molekylära växeln som bestämmer vilken av två möjliga livscykel fagen ska välja efter infektion och möjligheten att utveckla deras integras proteiner som verktyg för att införa gener på specifika platser i humana kromosomer för säker genterapi.

En molekylär växel.

Molekylära växlar kontrollerar uttrycket av alternativa gener och är av stor betydelse för reglering av olika utvecklingsstadier i prokaryota såväl som i eukaryota celler. Vi är intresserade av en molekylär växel som kontrollerar vilken livsform ett temperat bakterievirus (fag) väljer efter infektion.

Utveckla fag integraser till verktyg för riktad integration av gener in i det humana genomet i natur

Till skillnad från allmän rekombination behöver integraserna från vissa bakterievirus (fager) endast en kort region med likadana sekvenser för att mediera en sammanfogning av fags arvsmassa (DNA) in i bakteries arvsmassa (DNA). Detta öppnar möjligheten att få dessa enzym att verka i mänskliga celler och mediera en platsspecifik sammanfogning av terapeutiska gener med den mänskliga arvsmassan.

Kontakt

Elisabeth

Elisabeth Haggård, Professor
e-post: elisabeth.haggård@gmt.su.se
Telefon: 08-16 1270
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 553
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Group members