För att åstadkomma detta är det hundratals äggviteämnen som är inblandade i ett flertal processer och huvudsyftet med dessa är att kontrollera att det inte är några felaktigheter i arvsmassans byggstenar, de som kalas baser. Man vet en hel del om hur dessa processer fungerar var för sig, men lite är känt om hur de samarbetar och speciellt i samband med kopieringen av DNA molekylen till två lika molekyler inför celldelningen. Vårt projekt går ut på att skaffa mer kännedom hur dessa samarbeten går till. För detta ändamål har vi utvecklat nya biokemiska analysmetoder som vi kommer att använda och vi tror att med användning av dessa nya metoder, att vi kan komma fram till ny kunskap inom detta ämnesområde.

 
Sterilbänk