Dag Jenssen

Dag Jenssen

Forskningsgruppen arbetar med frågeställningar som berör vilka faktorer som påverkar hur mutationer uppstår, både spontant och när de uppstår på grund av att vi exponeras för cancerframkallande ämnen. Syftet med studierna är att klargöra de molekylära mekanismerna för det första steget i cancerprocessen. För att belysa denna frågeställning arbetar gruppen med olika projekt av grundforskningskaraktär, men har också stöd för att arbeta med tillämpade delar, t.ex. projekt med forskningsresurser från EU. Vi arbetar i första hand med modeller där däggdjursceller tillväxer i näringslösning, men också med försökspersoner där vi använder s.k. biomarkörer som kan mäta en ökad sannolikhet att en cancersjukdom uppstår eller ett förändrat försvar mot ämnen som kan ge cancer.

flaskor

Hur olika proteiner i däggdjursceller samarbetar för att behålla arvsmassan intakt

För att celler skall kunna dela sig måste arvsmassan kopieras till två lika DNA-molekyler. Denna process måste genomföras på ett korrekt och felfritt sätt annars risker dottercellerna att utrycka skadliga genmutationer som kan ge upphov till sjukdomar hos organismen, eller om det sker i könscellerna, till avkomma med ärftliga sjukdomar.

Grilla

Utveckling av metod för att uppskatta cancerrisk av ämnen i miljön

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor familj ämnen som inkluderar en rad föreningar som är potent cancerframkallande i djur.

Mat

Förebyggande av cancer med mat

Cancersjukdomar är en av de vanligaste anledningarna till dödsfall i hela världen. I västvärlden är det felaktiga matvanor och rökvanor som hör till de vanligaste orsakerna att drabbas

ämnen i mat ikon

Betydelsen av ämnen i mat som kan vara förebyggande mot åldersrelaterade sjukdomar

Olika epidemiologiska studier har visat att frukt och grönsaker kan vara förebyggande mot sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt o. kärlsjukdomar.

Kontakt

Dag Jensssen

Dag Jenssen, Professor
e-post: dag.jenssen@gmt.su.se
Telefon: 08-16 3108
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 523
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar

Dags blogg
Funcfood