Ann-Beth Jonsson

Ann-Beth Jonsson

Vi studerar molekylära mekanismer vid interaktion och samspel mellan patogena bakterier och mänskliga målceller. Bakterier använder invecklade strategier för att utnyttja värdmiljön, de inducerar signal transduktion vid vidhäftning till epitelceller, genomgår omfattande antigen variation av ytkomponenter, och interagerar med olika komponenter i vårt naturliga immunförsvar. Vi kartlägger hur bakterier manipulerar värdcellens försvarsmekanismer för att överleva och orsaka sjukdom. Långvariga kroniska infektioner inducerar inflammation och cellförändringar som kan leda till cancer. Genom att förstå bakterie-värd interaktionen i detalj vill vi hitta nya sätt att förebygga, behandla och bota svåra infektionssjukdomar. Den ökande förekomsten av antibiotikaresistens gör det alltmer angeläget och brådskande att hitta nya mediciner mot bakterieinfektioner.

Bakteriens virulensfaktorer vid sepsis

Akut bakteriell sepsis (blodförgiftning) är en snabb och livshotande sjukdom med stark inflammatorisk respons och hög dödlighet.

Cancer och Helicobacter pylori

Patogena mikrober har utvecklat en rad strategier för att manipulera värdcellens funktioner och försvar.

Pili och bakteriemotilitet

Typ IV pili (fimbrier) är långa utskott som medierar vidhäftning av bakterier till värdceller.

Bakterieinfektion och naturlig immunitet

Antimikrobiella peptider och normalfloran är två viktiga faktorer vid det omedelbara försvaret mot invaderande patogena mikrober.

Kontakt

Ann-beth porträtt

Ann-Beth Jonsson, Professor
e-post: ann-beth.jonsson@gmt.su.se
Telefon: 08-16 4154
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 451
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar