Detta görs genom att man studerar kromosomala aberrationer i perifiera blodlymfocyter. Även om denna teknik använts framgångsrikt vid flera incidenter, finns det utrymme för att förbättra känsligheten, specificiteten och analyshastigheten. Analyser görs för att undersöka lämpligheten för metoden vid höga doser, olika strålkvaliteter och även scenarier där många prover måste kunna analyseras. Detta arbete görs i samarbete ett antal europeiska laboratorier specialiserade på biologisk dosimetri.