Andrzej Wojcik

Andzej Wojcik

Forskningsgruppen arbetar med frågeställningar som berör faktorer som påverkar stålkänsligheten hos eukaryota celler. Vi arbetar med olika celltyper som vi bestrålar med olika doser och dosrater av joniserande strålning. Vi har strålkällor för både låg och hög-LET bestrålning. Vi analyserar cytogenetiska effekter (kromosomala aberrationer och mikrokärnor), DNA reparation (γH2AX foci-kinetik, comet assay) och cellöverlevnad. Dessutom är vi också intresserade av mekanismerna bakom individuell strålkänslighet och metoder för biologisk dosimetri.

Cytogenetiska och molekylära effekter efter exponering för joniserande strålning under olika in vitr

Hälsoeffekterna associerade med exponering för naturliga och medicinska strålkällor är inte helt klarlagda. I miljön exponeras människor för olika dosrater och doser, och ofta för mer än en strålkvalitet samtidigt.

Cytogenetiska metoder för biologisk dosimetri

Biologisk dosimetri är en metod där man försöker uppskatta dosen joniserande strålning hos en person som exponerats under t.ex. en olycka.

Sökandet efter markörer för individuell strålkänslighet

Resultatet från flera studier tyder på att en ökad strålkänslighet hos perifera blodlymfocyter (PBL) kan vara associerad med en ökad risk för att utveckla cancer.

Kontakt

Andrzej-grup

Andrzej Wojcik, Profressor
e-post: andrzej.wojcik@gmt.su.se
Telefon: 08-16 1217
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 515
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar