Anders Nilsson

Anders Nilsson

Bakteriofager, eller kort och gott fager, är virus som infekterar bakterier. Vi studerar fagernas komplicerade evolution och deras samspel med deras värdbakterier. Den genetiska variationen hos fager är enormt mycket större än inom någon annan grupp av organismer. Deras genom består dessutom ofta av moduler som de kan byta med andra och olika fager. De kan också plocka med sig delar av en bakteries gener och kopiera in dem i en annan bakteries genom. Precis som andra parasiter, är en del fager mycket virulenta och dödar sin värdbakterie omedelbart efter infektion, medan andra fager ibland kopierar in sig i bakteriens genom och ingår något som kan liknas vid symbios.

TEM-F566K

Evolution av P2-lika bakteriofager

P2-lika fager är virus som infekterar gamma-proteobakterier. Förutom förmågan att lysera och döda sin värdbakterie, kan dessa fager också integrera sig i bakteriens genom och stanna som profager i väntan på en bättre möjlighet att reproducera sig.

KPN557 F557K 100401

Fagterapi - en effektiv metod mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

Bakteriofager är virus som infekterar och dödar bakterier. De är mycket vanliga i naturen, och spelar en viktig roll i bakteriella ekosystem.

Kontakt

Anders

Anders Nilsson, Lektor
e-post: anders.nilsson@gmt.su.se
Telefon: 08-16 4549
Fax: 08-16 4315

Besöksadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Svante Arrhenius väg 20 C, rum 547
Stockholm

Postadress
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Gruppmedlemmar