Forskargrupper

Helena Aro

Helena Aro

Cellulär mikrobiologi och Infektionsbiologi

Ingrid Faye

Ingrid Faye

Vägar att kontrollera malaria

Elisabeth

Elisabeth Haggård

Interaktioner mellan bakterievirus och deras värd

Thomas

Thomas Helleday

Förbättra cancerbehandling genom att utnyttja defekter i cancerceller för att skräddarsy specifika läkemedel

Leif

Leif Isaksson

Funktionen av translations initieringsfaktorn IF1 i E-coli.

Dag Jensssen

Dag Jenssen

Mekanismer för hur DNA skador leder till mutationer

Ann-beth porträtt

Ann-Beth Jonsson

Bakterieinfektion och värdsvar

Anders

Anders Nilsson

Bakteriofagers evolution och fagterapi mot multiresistenta bakterier

Ulf

Ulf Rannug

De molekylära mekanismerna för Ah receptorns fysiologiska funktion.

Hong

Hong Sjölinder

Interaktioner mellan endokrina systemet och immunsystemet vid infektionssjukdomar

Håkan

Håkan Steiner

Gener för medfödd immunitet konserverade från insekter till människa

Andrzej

Andrzej Wojcik

Cytogenetiska och molekylära effekter efter exponering för joniserande strålning under olika in vitro - förhållanden

Kontakt

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 20C plan 5

Centre for radiation protektion research
Funcfood
Multibiodose