Centret leds av en styrelse bestående av fem ledamöter.
 
Eva Forssell Aronsson, professor, ordf.
Avd för Radiofysik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, GU
 
Clare Bradshaw, docent*
Systemekologi, SU
 
Andrzej Wojcik, professor**
GMT, SU
 
Hooshang Nikjoo, professor***
Medicinsk Strålningsfysik, Inst för onkologi-patologi, KI
 
Eva Simic, Forskningschef
Strålsäkerhetsmyndigheten
 
Innehar sedan 2008 den av SSM finansierade högre forskartjänsten i *radioekologi, ** i strålningsbiologi samt *** i strålningsdosimetri.
 
CRPR har en föreståndare som är ansvarig för den dagliga verksamheten och för den första treårsperioden innehar Mats Harms-Ringdahl, professor vid GMT, Stocholms universitet detta uppdrag.
 
Seniora forskare som är verksamma vid CRPR, förutom ovan angivna:
Dag Jenssen, professor
GMT, SU
 
Ulf Rannug, professor
GMT, SU
 
Thomas Helleday , professor
GMT, SU samt Gray Institute for Radiation Oncology o Biology, University of Oxford
 
Siamak Haghdoost, PhD
GMT, SU