CRPR

Centre for radiation protektion research

Välkommen till Centrum för strålskyddsforskning

Centrum för strålskyddsforskning startar sin verksamhet i november 2008. CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholm universitet och består av forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Verksamheten

Genom CRPR avser SU att främja den långsiktiga uppbyggnaden av nationell kompetens inom strålskyddsområdet samt fortsätta en lång tradition av utbildning och forskning vad gäller verkan av strålning på människa och miljö. Genom sin placering vid GMT, Stockholms universitet, kommer CRPR att disponera en med europeiska mått unik anläggning för studier av effekter av låga doser och dosrater av joniserande strålning